ZVEZA SVS JE IN OSTAJA FIVA ANF

V Torinu, glavnem mestu italijanskega Piemonta, v podnožju savojskih Alp, kjer je tekla zibelka italijanske avtomobilske industrije, je v zadnjem tednu oktobra potekalo večdnevno delovno srečanje članov vseh komisij mednarodne zveze FIVA. Delo komisij je zaključila generalna skupščina vseh delegatov članic zveze FIVA, ki je potekala v soboto 31. oktobra od jutra do poznega popoldneva.

Dogajanja so se udeležili tudi predstavniki Zveze SVS: predsednik Janez Uratnik, podpredsednik Vlado Perkič in predsednik tehnične komisije Edi Glavić. V lepem sončnem dnevu in po prijetni nekaj urni avtomobilski vožnji po industrializirani padski nižini so se udeleženci v četrtek popoldan pripeljali do hotela Golden Palace, kjer je bilo srečanje predstavnikov članov zveze FIVA. Zelo lep, modernističen hotel stoji v neposredni bližini zgodovinskega središča nekdanjega kraljevega in glavnega mesta Italije, ki ga krasi vrsta lepih in impozantnih zgradb ter parkov.

Delo posameznih skupin (pravne komisije, tehnične komisije, motociklistične sekcije, komisije za prireditve, komisije za stare obrti, komisije za članstvo ter seveda upravnega odbora organizacije FIVA) je potekalo v četrtek in v petek preko celega dne. Člani komisij so pregledali in uskladili poročila o delovanju in pripravili predloge za generalno skupščino. Razprave na nekaterih komisijah so bile zelo burne in čustvene, saj se nam obetajo precejšnje spremembe v delovanju starodobništva.

V soboto je potekala generalna skupščina kjer so se zbrali delegati večine včlanjenih zvez in organizacij. Sprejetih je bilo kar nekaj pomembnih odločitev:

nove članice zveze FIVA so postale nacionalne zveze Združenih držav Amerike, Kanade, Kitajske in Maroka. Nekaj kandidatk še ne izpolnjuje vseh pogojev za članstvo. FIVA je tako postala res svetovna organizacija, kjer nas je zdaj združenih, skupaj s Kitajci, že preko 1.500.000 ljubiteljev starodobnih vozil.
Tehnični kodeks je bil precej predelan in bo prinesel kar nekaj novosti glede vrst vozil, ki lahko pridobijo izkaznico FIVA ID Card (na primer predelana in sestavljena vozila). Natančna navodila o tem bodo podana v ustreznih smernicah. Podrobno bomo o vseh novostih poročali ob naslednji priložnosti.
V centru Bruslja je FIVA odprla svojo stalno pisarno, ki bo služila boljšim možnostim za komuniciranje s članicami in z javnostmi.
Obnovljena in precej spremenjena je spletna stran, kjer je zdaj dostopnih preko 600 strani različnih gradiv.
Predvideno je neposredno (On-Line) izpolnjevanje podatkov o vozilih za pridobitev izkaznice v skupni elektronski bazi podatkov in neposredno preverjanje statusov izkaznic ob prireditvah.
Po mnogih letih trudapolnega in uspešnega dela so v upravnem odboru prenehali aktivno delovati nekateri zaslužni člani (na primer predsednik komisije za članstvo J.J. Dolleman, blagajničarka ga. Mueller). Zamenjali so jih novi, sveži člani.

Za vse člane Zveze SVS pa je seveda zelo pomembna novica in sklep upravnega odbora zveze FIVA, ki je bil objavljen tudi na generalni skupščini, da Zveza SVS je in bo tudi v naprej uradna predstavnica organizacije FIVA za Slovenijo z nazivom FIVA ANF. Upravni odbor pa istočasno poziva obe sprti strani v Sloveniji naj pričneta aktivno in miroljubno sodelovati v korist vseh ljubiteljev starodobništva. Takšna odločitev upravnega odbora je tudi in predvsem posledica dogodkov in vsebine razgovorov med predstavniki obeh slovenskih zvez in članov zasliševalne komisije FIVA (Hearing Committee), ki so potekali na zahtevo FIVA dne 10. oktobra v Leidnu pri Amsterdamu.

Tako predsednik FIVA Horst Bruening osebno kot ostali člani upravnega odbora so predstavnike Zveze SVS v Torinu sprejeli prijazno in prijateljsko ter se z nami odkrito pogovorili o stanju pri nas in o bodočih aktivnostih v Zvezi SVS. To nam daje vzpodbudo za še boljše nadaljnje delo v Zvezi SVS.

Ljubljana, 5.10.2009

Zapisal
Predsednik SVS
Janez Uratnik