V Ljubljani je od 27. do 30. oktobra 2010 potekala generalna skupščina mednarodne organizacije za starodobna vozila FIVA, ki združuje več kot 1.600.000 članov združenih v 85 organizacijah starodobnih vozil v 62 državah vseh celin sveta in ki tesno sodeluje z Evropskim parlamentom in z organizacijo UNESCO.

Sestankov posameznih komitejev in generalne skupščine FIVA, ki so se odvijali v Hotelu Lev, se je udeležilo preko 160 udeležencev in njihovih spremljevalcev iz 58 držav celega sveta. Nad organizacijo in potekom skupščine, prijetnostjo Ljubljane in lepotami Slovenije so bili udeleženci zelo navdušeni.

Organizacijo in izvedbo skupščine so vodili predstavniki Zveze SVS, ki je uradni predstavnik organizacije FIVA za Slovenijo in zato nosi naziv FIVA – ANF ter ima edina pravico izdajati mednarodno veljavne certifikate za starodobna vozila. Za gostitelja, Zvezo SVS, je bil ta dogodek prav gotovo velik izziv, potrditev dosedanjega uspešnega delovanja in istočasno obveznost.

Delegati so na delovnih srečanjih in na skupščini sprejeli vrsto dokumentov, ki bodo v bodoče usmerjali delovanje zvez in društev ljubiteljev starodobnih vozil po svetu.

V petek, 29. oktobra, so si delegati in njihovi spremljevalci z velikim zanimanjem ogledali zbirke Tehniškega muzeja Slovenije v Bistri. Predvsem so bili navdušeni nad izrednim ambientom s svečami osvetljene graščine in nad prijetnim sprejemom s pečenim kostanjem in pijačo ob prihodu, ki so ga organizirali člani društev Zveze SVS. Avtomobilska in motociklistična zbirka tehniškega muzeja sta jih navdušili. Nepozaben večer je zaključila večerja v sproščenem okolju gostilne Bajc pri Vrhniki.

Po generalni skupščini v soboto, 30. oktobra, na kateri so bili sprejeti nekateri pomembni sklepi, podaljšan mandat dosedanjemu predsedniku FIVA g. Horstu Brüningu za še eno obdobje in izvoljeni nekateri novi predsedniki komisij, je bila zvečer organizirana gala večerja v Hotelu Lev.

Za člane slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil, ki so združeni v Zvezi SVS in za ostale ljubitelje ali strokovnjake s tega področja, je bila generalna skupščina FIVA prav gotovo izjemen dogodek, ki je ime Zveze SVS, Ljubljano in Slovenijo ponesel v svet.

Predsednik Zveze SVS
Janez Uratnik

Ljubljana, 7.11.2010