V petek, 10. 03.2017, je potekala redna skupščina članov društev včlanjenih v Zvezo SVS. Tokratna skupščina je bila tudi volilna. V prijetnem okolju gostilne Strah na Škofljici se je zbralo preko 70 predstavnikov društev in gostov. Po pozdravu predsednika vseh prisotnih je sledila predstavitev letnih poročil predsednika, blagajnika, komisij in odborov ter razprava. Dosedanje vodstvo Zveze SVS je po sprejemu vseh poročil dobilo razrešnico.

Predsednik je nato pojasnil način in vzroke predlaganja kandidatov za člane vodstva Zveze SVS in jih predstavil ter pri tem poudaril, da je bila želja vodstva, da se le-to pomladi. Predstavniki društev so z glasovanjem potrdili predlagane kandidate za vodstvo Zveze SVS. Novi/stari predsednik je ponovno Janko Uratnik, podpredsednik Vlado Perkič, predsednik nadzornega odbora Ivo Sovinšek in predsednik častnega razsodišča Drago Pavlič. Prav tako so bili z glasovanjem potrjeni ostali kandidati za člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisij.

Predsednik je v nadaljevanju predstavil načrt dela za letošnje leto, še posebej nekaj pomembnih aktivnosti. Po razpravi in točki razno je sledila okusna večerja.