SVS – VABILA

Z vodstvom Pomurskega sejma iz Gornje Radgone je dogovorjeno, da bo na letošnjem 11. mednarodnem sejmu lovstva in ribištva, ki bo v dneh od 12. do 14. aprila 2019(petek, sobota in nedelja) na sejmišču v Gornji Radgoni, sodelovala tudi Zveza SVS. Skupaj bomo organizirali 5. mednarodno razstavo starodobnih vozil pod nazivom Avto moto klasika.

Pogoji za društva, ki želijo sodelovati, so naslednji:

1. Vsako društvo Zveze SVS se predstavi z vozili svojih članov kot samostojna enota. Na voljo so trije pokriti prostori – hala C3 v izmeri 1732 m2, hala C2 s površino 1092m2 in hala C1 v izmeri 1170 m2. Manjša društva se lahko dogovorijo in predstavijo skupaj na skupni stojnici.

Društva lahko izbirajo naslednje velikosti razstavnih prostorov : 60 m2 ( ŠXD 5X12m) ali 90 m2 ( ŠXD 5X18m). Velikost razstavnih prostorov se lahko tudi zmanjša, odvisno pač od števila sodelujočih društev.

Rabimo spisek vozil in udeležencev, ki bodo udeleženi na dogovorjenem razstavnem prostoru. Velikost razstavnih prostorov in lokacije bodo društvom dodeljeni po prejemu vaših pismenih prijav. Vabljena so tudi društva, ki do sedaj na tej razstavi še niso sodelovala. Varovanje eksponatov bo zagotovljeno.

2. Naloga društva je zagotoviti prevoz vozil na prizorišče in nazaj ter v celoti poskrbeti za ureditev in obliko svojega razstavnega prostora. Priporočamo zaščito meje z montažno ograjo – stojala in plastična veriga ali vrvica, po možnosti tudi preproge in zaščitne podloge za iztek olja – pod vozili. Vsako vozilo bo označeno s katalogom velikosti A4 formata, zato priporočamo, da zagotovite primerna kovinska ali lesena stojala ob vozilih. Obvezni del prostora naj bosta društvena zastava in ali pano ter zastava Zveze SVS. Predlogo za katalog vozil z LOGOM posameznega društva v elektronski obliki dobite na naslovu slavko.pislak@triera.net

3.Stroški: Uporaba razstavnega prostora bo za društva Zveze SVS brezplačna, stroške elektrike poravna Zveza SVS. Stroške za prevoz eksponatov in postavitev stojnic nosijo društva. Zveza SVS pa zagotovi brezplačne malice za dežurne na stojnicah.

4. Obiskovalci, ki se nameravajo na razstaviščni prostor pripeljati s svojim starodobnikom,

bodo imeli prost vstop za vozilo, voznika in sopotnika. Izkažejo se z veljavno izkaznico

(certifikatom) za dotično vozilo. Za ta vozila bo predviden poseben parkirni prostor na dvorišču sejemskega prostora pred pokritimi razstavnimi prostori.

5. Vsako društvo, ki bo vozila razstavljalo, bo prejelo nekaj permanentnih vstopnic brezplačno, te bodo namenjene dežurnim in lastnikom razstavljenih vozil na njihovi stojnici.

6. Prijavo društev za sodelovanje pričakujemo v pisni obliki na naslov king.radenci@siol.net ali slavko.pislak@triera.net . V prijavi obvezno navedite izbrano površino prostora – stojnice, spisek vozil in opreme, namenjene razstavi ter imena dežurnih.

7. Ureditvi razstavnih prostorov je namenjen četrtek, 11.4. 2019 od 07.00 do 19.00 ure. Uradna otvoritev sejma bo v petek, 12.4. ob 10.00 uri, pospravilo eksponatov pa v nedeljo, 14. aprila od 18.00 – 21.00 ure.

8. Kot novost na razstavi je predvidena predstavitev posameznih vozil, ki bodo zanimiva za potencialne nove lastnike – bodoče naše člane, zato je pravočasni spisek vaših starodobnikov, ki jih nameravate prikazati, še toliko bolj pomemben, da lahko pripravimo izbor in urnik predstavitev.

Nekaj društev je udeležbo na sejmu okvirno že potrdilo, pričakujemo sodelovanje večine in uradne prijave vseh vas. Ta dogodek naj predstavlja uvod v novo sezono. Želimo, da se ga udeležite v čim večjem številu in pripeljete vaše jeklene konjičke na ogled.

Ostale podrobnosti v zvezi z organizacijo in razporeditvami prostorov bodo objavljene naknadno. Vaše prijave pričakujemo čim prej, najkasneje do konca februarja 2019.

Vladimir Perkič

Radenci 19.01. 2019 podpredsednik Zveze SVS