Spoštovani!

Lansko leto za nekatere člane naših društev ni bilo lahko, saj so grozovite poplave v 2023 razdejale infrastrukturo, bivalne objekte in prizadele nemalo ljudi. Medtem, ko so ljudje reševali svoja življenja in življenja bližnjih smo lahko nekateri le obnemeli in razmislili kako lahko prispevamo svoj del, da omilimo razplet teh strašnih dogodkov. “V slogi je moč” pravijo in vsekakor so časi kot to testament, da znamo v naši domovini stopiti skupaj in pozabiti na razlike ter si pomagati. Ponosni smo na to.


V Zvezi SVS smo po ujmah staknili glave skupaj in naredili strategijo pomoči. Dve društvi, ki sta jasno izrazili škodo posledic teh poplav po pozivu, da zbiramo sredstva sta bili Zgornjesavski starodobniki in Črna na Koroškem. Na korespondenčni seji 19.12. 2023 je upravni odbor Zveze SVS soglasno sprejel naslednji sklep o delitvi sredstev (točkovanje in razdelitev sta potekali po kriterijih glede na težo prizadetosti oškodovancev v klubih):


– DRUŠTVU LJUBITELJEV KULTURNE IN TEHNIČNE DEDIŠČINE ZGORNJESAVINJSKI STARODOBNIKI v višini 8000 evrov in bodo nakazana na Škofijski KARITAS, kateri jih bo dodelil tako kot določi prvo imenovano društvo.
– DRUŠTVU LJUBITELJI STARODOBNIH VOZIL ČRNA v višini 4025 evrov in bodo nakazana na Župnijski Karitas Črna kateri jih bo dodelil tako kot določi prvo imenovano društvo.


Za donacije se zahvaljujemo naslednjim društvom:

Seveda, pa je pa pomoč prizadetim bila preko drugih kanalov in načinov prizadetim bila nudena tudi z drugih klubov in članov naših društev. Eden takih dogodkov je bil tudi septembrski Dobrodelni SKOK, ki ga je izvedel OTC Škofljica v sodelovanju z Zvezo SVS in Palčico Pomagalčico za pomoč prizadetim otrokom v poplavah. Vsem se iskreno zahvaljujemo in veseli smo, da imamo poleg naših starodobnikov tudi vezi prijateljstva in medsebojne pomoči.

Lep pozdrav!