Glasilo

Na upravnem odboru Zveze SVS je ideja, da bi izdajali neke vrste bilten, tlela dlje časa. Kljub množici informacij, dnevnega in periodičnega tiska, interneta, poročil in vsakovrstnih obvestil smo čutili potrebo po neki publikaciji, ki bi prinašala med članstvo vsebine s področja starodobništva na poljuden način, a hkrati dovolj verodostojno in strokovno in ki bi hkrati igrala povezovalno funkcijo med društvi v okviru zveze. Z obilico dobre volje in entuziazma smo idejo uresničili.

Septembra 2009 smo vsi člani društev, vključenih v Zvezo SVS, prejeli prvo številko Glasila SVS. Svoj prvi uvodnik sem kot glavni urednik naslovil Nova obzorja in napovedal, da je pred nami publikacija, ki bo poleg internetne strani Zveze SVS člane obveščala in izobraževala in ki bo neke vrste odraz dejavnosti posameznih klubov in društev. K sodelovanju smo takrat povabil vse, ki bi želeli kaj napisati o delovanju v svoji sredini, o svojih izkušnjah in znanjih, sploh o stvareh, ki zanimajo ljubitelje starodobništva. Na začetku ni kazalo prav dobro. Izkazalo se je, da je gradiva zadosti, veselja do branja tudi, le napisati je treba in tudi kaj fotografirati. Omeniti velja, da profesionalnega novinarja ali fotografa nismo predvideli, tudi o morebitnem honoriranju prispevkov ni bilo govora in tako je še danes, po dobrih dvanajstih letih prostovoljnega dela in izdanih petdesetih  številkah. Avtorji so se opogumili, prispevki so začeli prihajati iz različnih krajev Slovenije. Seveda so bile pri vsaki številki potrebne prošnje in vzpodbude, ki so obrodile sadove. Kdor se ukvarja s starodobništvom, ve, da brez entuziazma in vztrajnosti ne gre. Uredniški odbor, kakor tudi vsi sodelujoči avtorji prispevkov delajo prostovoljno.

In o čem pišemo?  Starodobniška tematika je razdeljena na posamezne sklope in sicer :

  • dejavnosti društev
  • ekskurzije, izleti
  • koledarji, sejmi in prireditve
  • predpisi in zakonodaja
  • srečanja, tekmovanja
  • opis vozil, zgodovina, obletnice
  • restavratorski posegi in obnove vozil
  • življenjske zgodbe, intervjuji in reportaže
  • razno

 

Kdor si bo ogledal stvarno kazalo Glasila SVS od 1. do 50. številke, bo ugotovil, da je bilo objavljenega še veliko drugega informativnega gradiva. Mogoče bo šele ob tem pregledu ugotovil, da česa, kar bi ga zanimalo, ni prebral ali ga bo celo spodbudilo, da bi tudi sam kaj napisal za objavo. Ob listanju po dosedanjih revijah pritegnejo pozornost številne kakovostne fotografije, ki zgovorno pričajo o dogodkih in dejstvih, ki se jih pogosto ne da ubesediti. Da bi omogočili ogled predvsem objavljene strokovne vsebine tudi ostalim ljubiteljem  in simpatizerjem starodobnikov, ki Glasila SVS ne prejemajo, smo se odločili za publikacijo le- teh v obliki digitalne knjižnice z objavo na naši spletni strani. https://www.zveza-svs.si/digitalna -knjižnica/

Morda spodbudimo še koga iz širšega avditorija bralcev, da napiše kakšen prispevek za naše Glasilo SVS. Z veseljem ga bomo objavili.