Obvestila

Mednarodno srečanje predstavnikov zvez starodobnih vozil

Predsednik srbske zveze SSIV, g. Dalibor Ružić, predsednik hrvaške zveze HROS, g. Antun Presečki in predsednik slovenske zveze SVS, g. Janko Uratnik s sodelavci so se v Beogradu sestali na rednem srečanju zvez društev starodobnih vozil s področja nekdanje skupne države. Razpravljali so o načinih za zagotavljanje nadaljnje mobilnosti starodobnih vozil v njihovi državi in o izzivih in vplivih novih tehnologij in okoljevarstvenih zahtev na uporabo starodobnih vozil.

V okviru srečanja so imeli tudi delovni sestanek s šefom kabineta zunanjega ministrstva Republike Srbije dr. Vladimirjem Ilićem in njegovimi sodelavci. Razpravljali so o tem kako lahko pomagajo lastnikom starodobnih vozil v Srbiji, kjer razmere trenutno niso najbolj prijazne do starodobnih vozil.

Srečanje je bilo zelo uspešno in Izkušnje so zelo dobre, zato bodo takšno srečanje čimprej ponovili, predvidoma na Hrvaškem.

Čestitka

Upravni odbor in člani društev Zveze SVS čestitajo Slovenski veteranski avto-moto zvezi ob bližnji dvajseti obletnici ustanovitve, ki je bila 19.10.1999 na Vranskem.

Zaključek tožbe zaradi razžalitve

G. Petja Grom, v času podane tožbe generalni sekretar Svamz, je kot fizična oseba leta 2016, vložil tožbo proti Zvezi SVS. Vzrok za tožbo je, po njegovem mnenju, osebna razžalitev, ki jo je utrpel zaradi vsebine članka v glasilu SVS štev. 27, marec 2016. Okrajno sodišče v Ljubljani je tožbo in zahtevek za plačilo odškodnine zavrnilo v vseh točkah tožbe. Tožnik se je na to sodbo pritožil na Višje sodišče, ki pa je pritožbo zavrnilo in potrdilo sodbo Okrajnega sodišča.

S tem je sodba Okrajnega sodišča v Ljubljani, v kateri je vse tožnikove obtožbe in zahtevke zavrnilo, postala pravnomočna.

Naj povzamemo. V 25. številki glasila Zveze SVS, septembra 2015, je uredniški odbor objavil fotografijo z vprašanjem kdo so prikazane osebe. V naslednji številki glasila, decembra 2015 je bil objavljen odgovor, da so to udeleženci ustanovne skupščine Zveze SVS dne 19.9.1997. Objavi je sledil dolg dopis tožnika v katerem navaja, da Zveza SVS s takim pisanjem prilagaja zgodovinske dogodke z namenom zavajanja bralcev, da je navedeni datum ustanovitve Zveze SVS neresničen, da takrat ni šlo za ustanovitev Zveze SVS ampak za sklepanje dogovora o nameri ustanovitve zveze, da Zveza slovenskih društev ljubiteljev starih vozil – Zveza SVS ni bila nikoli registrirana in da prav njegove besede predstavljajo edino in pravo  zgodovinsko resnico. Ta dopis v celoti in odgovor uredniškega odbora sta bila objavljena v naslednji številki glasila marca 2016.

Navedenim objavam v glasilih je sledila tožba preko sodišča v kateri tožnik navaja, da je močno razžaljen in da sta prizadeta njegova čast in mednarodni ugled zaradi navedb v članku uredniškega odbora. Tožnik je v tožbi dokazoval, da Zveza SVS ni bila prva ustanovljena, da ne deluje tako dolgo kot Svamz, kar se Zveza SVS in njeni predstavniki jasno zavedajo, pa kljub temu širijo neresnice, zaradi katerih je tožnik močno razžaljen in prizadet. Tožnik je za dokazovanje tega dejstva, torej da Zveza SVS formalno ni delovala kot skupnost že od leta 1997, ampak šele kasneje, ko je bila vpisana v register, naročil in pridobil strokovno mnenje znanega slovenskega pravnika.

Kot navedeno na začetku, je bila tožba s sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani v celoti zavrnjena, kar je, po pritožbi tožnika, potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani. Sodišče je imelo na razpolago vso dokumentacijo o ustanavljanju obeh zvez in je na podlagi dokumentacije pravnomočno zaključilo, da Zveza društev ljubiteljev starodobnih vozil – Zveza SVS je bila ustanovljena 19.9.1997, saj je od takrat delovala kot skupnost in redno deluje od takrat dalje še danes in zato do zatrjevane osebne razžalitve ni prišlo.