Obvestila

SODELOVANJE AŠ2005, FIA ASN IN ZVEZE SVS, FIVA ANF

ZVEZA SVS, FIVA ANF za Slovenijo, in AŠ2005, Zveza za avto šport Slovenije, FIA ASN za Slovenijo, sta leta 2012 podpisali dogovor o sodelovanju pri uveljavljanju skupnih interesov in o sodelovanju na področju uporabe in prireditev s starodobnimi vozili. To sodelovanje poteka dobro in uspešno v obliki rednih sestankov predstavnikov obeh zvez in tudi v obliki povečanega zanimanja voznikov starodobnih vozil za sodelovanje na organiziranih tekmovanjih s svojimi starodobniki.

Na zadnjem sestanku, ki je bil v Ljubljani dne 27.1.2017, so sodelovali najvišji predstavniki obeh zvez: g. Dagmar Šuster, direktor AŠ2005, g. Viktor Levec, podpredsednik AŠ2005, g. Janez Flerin, predsednik tehnične komisije AŠ2005, g. Janko Uratnik, predsednik Zveze SVS in g. Andrej Vidmar, predstavnik tekmovalne ekipe Zveze SVS na prireditvah AŠ2005.

Udeleženci sestanka so pregledali do sedaj opravljeno delo in izrazili zadovoljstvo nad stanjem in doseženimi uspehi in hkrati opozorili na področja, kjer lahko skupaj še izboljšamo delovanje in sodelovanje. To so predvsem naslednja področja: restavriranje in priprava starodobnih vozil za sodelovanje na HTP tekmah, možnosti uporabe dirkališča Gaj za starodobniške prireditve, pridobivanje novih voznikov za sodelovanje na »race« prireditvah, promocijski nastopi starodobnikov na GHD prireditvah in profesionalnih dirkačev na starodobniških prireditvah.

Možnosti za razširitev sodelovanja je torej še kar nekaj in vsi smo se strinjali, da je le-to v obojestransko korist in zanimivo za naše člane.

ZVEZA SVS, FIVA ANF

Janko Uratnik

PONOVNO O VELJAVNOSTI IN DATUMU USTANOVITVE ZVEZE SVS

V decembrski številki glasila Svamz Avto Motor Classic je bil ponovno objavljen članek s komentarji glede veljavnosti in datuma ustanovitve Zveze SVS dne 19.09.1997.

Tudi na ta članek je Zveza SVS pridobila pravno mnenje, ki ga prilagamo v nadaljevanju.

V mnenju je jasno navedeno, da Zveza SVS deluje brez prekinitev od svoje ustanovitve dne 19.9.1997 dalje.

Pravno mnenje je v naslednji povezavi:

PRVI ALI PRVI?

Člani upravnega odbora Zveze SVS in njen predsednik so v preteklih dneh dobili ogromno število telefonskih klicev in elektronskih sporočil z izrazi začudenja nad objavo zveze SVAMZ in z ogorčenjem nad načinom delovanja nekaterih visokih predstavnikov zveze SVAMZ.

Vzrok je objava zveze SVAMZ, ki govori o tem, da Zveza SVS ni bila ustanovljena dne 19.9.1997, da med takrat ustanovljeno Zvezo SVS in današnjo Zvezo SVS ni nobene povezave oziroma identitete in o tem, da je zveza SVAMZ bila ustanovljena in registrirana pred ustanovitvijo Zveze SVS. Do takih ugotovitev naj bi upravni odbor zveze SVAMZ prišel na osnovi javno dostopnih dokumentov v arhivu Upravne enote Ljubljana. Pri naštevanju pridobljenih dokumentov pa namerno ni navedenih nekaj bistvenih besed v naslovih dokumentov ali kar celih dokumentov. V podkrepitev svojega prepričanja in navedb je zveza SVAMZ naročila izdelavo pravnega mnenja pri zasebni Družbi za svetovanje v javni upravi, DSJU.

Ustanovitev Zveze SVS je bila izvedena dne 19.9.1997 z ustanovnim občnim zborom vseh ustanoviteljev in s sprejetjem potrebnih dokumentov ter z oddajo vloge za registracijo na Upravno enoto Ljubljana dne 29.12.1997. Na zahtevo Upravne enote pa je bilo potrebno temeljni akt dopolniti in pridobiti še nekatere dokumente. V času dopolnjevanja vloge pa sta dva ustanovitelja Zveze SVS sodelovala pri ustanovitvi zveze SVAMZ, zato sta bila, skladno s temeljnim aktom Zveze SVS, brisana iz seznama ustanoviteljev. Prav tako sta bila s seznama ustanoviteljev brisana še dva ustanovitelja, saj nista predala ustreznih dokumentov za registracijo. Postopek registracije Zveze SVS je bil zaradi takih sprememb zaključen šele dne 7.1.2000 z izdajo ustrezne odločbe o vpisu Zveze SVS v register društev.

Upravni odbor Zveze SVS trdno vztraja na svojem prepričanju o datumu ustanovitve Zveze SVS dne 19.9.1997. Tudi Zveza SVS ima neodvisno in uradno mnenje o svoji ustanovitvi in registraciji. To je namreč že več kot šestnajst let pravnomočna Odločba o ustanovitvi Zveze SVS, ki jo je Upravna enota Ljubljana izdala na osnovi »zapisnika Ustanovnega občnega zbora«, sprejetega »temeljnega akta« in »sklepa o ustanovitvi Zveze SVS« z dne 19.9.1997. Zanimivo, da je zapisnik Ustanovnega občnega zbora dne 19.9.1997 podpisal kot overovatelj tudi g. Grom, kar danes izpodbija. Zveza SVS je svoje trdno prepričanje o ustanovitvi Zveze SVS dne 19.9.1997 podkrepila še z dodatnim neodvisnim pravnim mnenjem priznane odvetniške družbe.

Opisani način delovanja ozkega vodstva zveze SVAMZ zanesljivo ne pomeni korakov k sodelovanju članov obeh zvez in vseh ljubiteljev starodobništva, ampak pomeni izkoriščanje članov zveze SVAMZ za doseganje ozkih privatnih interesov posameznikov.

PARK ANTONA CODELLIJA IN ULICA CARLA BENZA

Ljubljana je v soboto, 10. septembra 2016, dobila nov park in novo ulico. Park je poimenovan po slovenskem izumitelju in posebnežu Antonu Codelliju, ulica pa po izdelovalcu prvega avtomobila Carlu Benzu. Oba znamenita moža sta povezana preko avtomobila, saj se je Anton Codelli, kot prvi voznik avtomobila pri nas, v Ljubljano pripeljal 15. novembra 1898 na vozilu Benz Velo.

Pobudo za poimenovanje parka in ulice sta pripravila Mercedes-benz klub Slovenija in Codelli Klub iz Zveze SVS. Prireditev ob poimenovanju se je pričela na Prešernovem trgu z zanimivo razstavo vozil Mercedes, kjer je imel glavno vlogo avto Benz Velo. Veliki zaključek je bil s prerezom vrvice na novi cesti ob novem parku. Vrvico sta prerezala vnukinja Antona Codellija ga. Livija Barbo Reden in ljubljanski župan g. Zoran Janković.

Po Codelliju in Benzu so poimenovali v Ljubljani park in cesto.

http://www.vrhunec.net/2016/09/poimenovanje-parka-in-ceste-po.html?view=timeslide

PREDAVANJE O ALTERNATIVNIH MOTORJIH

Na predvečer svečanega poimenovanja parka Antona Codellija in ulice Carla Benza so Zveza SVS, Mercedes-Benz Klub Slovenija in Codelli klub v veliki sejni sobi mestne hiše v Ljubljani organizirali zanimivo predavanje o alternativnih motorjih z notranjim izgorevanjem.

Predavatelji so podali zanimivo rdečo nit razvoja avtomobilizma od samih začetkov do bodočih motorjev na vodik, s poudarkom na vozilih Mercedes Benz. Zgodovinski trenutek poimenovanja ulice in parka je podal svetovalec MOL g. Jan Skoberne. Kustos Slovenskega etnografskega muzeja g. Marko Frelih je opisal delovanje Antona Codellija v Togu pri postavljanju, takrat največje, radijske postaje. G. Boštjan Čampa je predstavil nove tehnologije motorjev v vozilih izdelovalca Mercedes Benz. G. Simon Levstek je prisotnim pojasnil pomen novih vozil s stališča energije. G. Simon Čretnik iz Društva za električna vozila Slovenija pa je podal svoje izkušnje z uporabo električnega avtomobila. Predavanja je povezoval predsednik Zveze SVS g. Janko Uratnik.

Predstavljena predavanja so bila zelo zanimiva saj so podala marsikatero novost, zanimivo tako za ljubitelje starodobnih vozil, kot za sodobne ljubitelje motorizacije. Sodobni motorji z notranjih izgorevanjem so doživeli izjemen napredek. Še večje spremembe pa bodo povzročili novi, alternativni pogonski motorji. Te spremembe so že pred vrati. Vsi prisotni so si bili enotni, da je takšna predavanja potrebno še organizirati.