Pogosta vprašanja in odgovori

Status in izkaznico starodobnega vozila lahko pridobijo le dobro ohranjena ali pravilno restavrirana vozila starejša od 30 let. Postopek pridobitve je opisan v enem zavihku prej. Vaš avto pa lahko dobi potrdilo Zveze SVS o mladodobnem vozilu.

Ko starodobno vozilo spremeni lastnika je potrebno ponovno opraviti ogled in izdati novo izkaznico o starodobniku. Lastnik v celoti izpolni Evidenčni list, priloži potrebne priloge in se v najbližjem društvu v Zvezi SVS dogovori za ogled vozila in za pridobitev nove izkaznice.

Ne, za vozila starosti od 20 do 29 let lahko lastnik pridobi Potrdilo o mladodobnem vozilu. Postopek je enak kot za pridobite Izkaznice za starodobno vozilo, prične pa z izpolnitvijo Evidenčnega lista in dogovorom v najbližjem društvu Zveze SVS.

Trenutno nobenih. Se pa Zveza SVS trudi skleniti dogovor z zavarovalnicami, da bi za vozila s Potrdilom o mladodobniku priznala določen popust pri obveznem zavarovanju. Zveza SVS pa je že dala predlog na Ministrstvo za infrastrukturo za oprostitev plačila dajatve za odjavljena vozila s Potrdilom Zveze SVS o mladodobnem vozilu.

Najbolje se je obrniti na najbližje društvo v Zvezi SVS kjer bodo izvedli vse potrebne postopke. Za začetek je treba popolnoma izpolniti Evidenčni list in pripraviti fotografije ter potrebne dokumente, nato pa se s komisarjem društva dogovoriti za ogled vozila. Postopek je bolj podrobno opisan v prejšnjem zavihku.

Za takšno vozilo je potrebno popolnoma izpolniti Evidenčni list, se v društvu v Zvezi SVS dogovoriti za ogled vozila in za izdajo Poročila in Zapisnika o ogledu. S tema dvema dokumentoma se nato opravi t.i. homolgacija v pooblaščeni organizaciji, čemur sledi tehnični pregled in registracija.

Za registracijo vozila iz EU kot starodobnik je treba opraviti identifikacijo vozila. Za to je potrebna kupoprodajna pogodba ali račun iz tujine, odjavljeno prometno dovoljenje, Poročilo o uvrstitvi vozila in Zapisnik o oceni vozila, ki ju izda Zveza SVS.

Za vozila iz ZDA in drugih ne EU držav je potrebno poleg prej naštetega še potrdilo o carini. Vozilo je treba priglasiti tudi na FURS (oprostitev plačila DMV), za kar je na voljo 15 dni od dne, ko je vozilo prispelo v Slovenijo.

V obeh primerih se postopek začne z izpolnitvijo Evidenčnega lista in z dogovorom v najbližjem društvu Zveze SVS o ureditvi dokumentov.

Izkaznica o starodobne vozilu velja 5 let, nakar je treba pridobiti novo. Potrdilo o mladodobnem vozilu pa velja do izpolnitve starosti 30 let, ko vozilo lahko pridobi izkaznico o starodobnem vozilu.

Za obnovo izkaznice se je treba obrniti na najbližje društvo, kjer bodo uredili potreben postopek.

V Zvezo SVS je včlanjenih več kot 50 društev starodobnih vozil iz Slovenije. Lahko se včlanite v eno izmed teh društev, posledično boste tudi bili v Zvezi SVS. Seznam društev Zveze SVS je v zavihku o Zvezi SVS.

Zveza SVS je slovenska zveza ljubiteljev starodobnih vozil in je ne pridobitniška organizacija ter uradna predstavnica Mednarodne organizacije starodobnih vozil (FIVA) za Slovenijo (FIVA ANF). Preko Zveze SVS potekajo različne aktivnosti, ki promovirajo ohranjanje premične tehnične dediščine in združujejo ljubitelje starodobnih vozil v Sloveniji. Samo članstvo v društvu, ki je član Zveze SVS, omogoča pridobitev izkaznice starodobnega vozila Zveze SVS in potrdila mladodobnega (yuongtimer) vozila Zveze SVS. Preko vašega društva pa vam bomo pomagali pridobiti tudi izkaznico oziroma potrdilo FIVA za starodobno in mladodobno vozilo. Vsi člani društev včlanjenih v Zvezo SVS so upravičeni do Glasila SVS v katerem lahko pridobijo informacije o željeni znamki in modelu vozila, ali pa objavijo članek o njim ljubih temah iz področja starodobništva (tako dogodka kot vozila). Poleg tega so člani v društvih Zveze SVS upravičeni do vseh publikacij, ki nastajajo v okviru Zveze SVS. Člani društev Zveze SVS lahko tekmujejo v okviru prvenstva za starodobna vozila v spretnostnih in točnostnih vožnjah Zveze SVS ter se lahko udeležijo vseh izobraževanj in strokovnih izletov v okviru Zveze SVS.

Zveza SVS ima več informacijskih kanalov kjer objavlja novice o svojih aktivnostih. Lahko sledite novicam na uradni spletni strani SVS ali pa spremljate Facebook profil Zveze SVS ter Instagram profil Zveze SVS. Ne nazadnje pa informacije o dogodkih Zveze SVS lahko pridobite tudi v vašem društvu, ki je član Zveze SVS. Veliko informacij najdete tudi v Glasilu Zveze SVS, ki izide vsake 3 mesece.

Seveda, vaš oglas lahko kot član društva Zveze SVS brezplačno objavite v malih oglasih Glasila SVS. Vaš oglas posredujte preko vašega društva, ki ga bo na to posredovalo na Zvezo SVS.

Najprej predlagamo, da se obrnite na vaše lokalno društvo. Morda boste tam našli nekoga, ki je obnovil sorodno starodobno vozilo in vam bo lahko podal nasvete iz prve roke. Za nekaj osnovnih informacij pa si lahko pogledate rubriko uporabne literature (gradiva) na naši spletni strani. Pri slednji boste lahko našli članke o posameznih vozilih objavljane v Glasilih Zveze SVS. Lahko pa vas tudi povežemo z članom v Zvezi SVS, ki je obnavljal ali pa ima v lasti enako vozilo kot ga obnavljate.