Prvenstvo Zveze SVS

Prvenstvo za starodobna in za mladodobna vozila poteka vsako leto od pomladi do jeseni. Za sodelovanje v prvenstvu s svojimi prireditvami se prijavijo društva skladno s Pravilnikom (glej povezavo). 

Zabavne prireditve in druženja so oplemeniteni s kančkom zabavne tekmovalnosti, kjer je primarno dejanje ohranjanje kulturne in tehnične dediščine!