S.K.O.K

S.K.O.K. – Starodobniški Klepet Ob Kavi

Dogodki Cars&Coffe kot jih še ni bilo!

Glede na obseg koledarja dogodkov Zveze SVS je jasno, da število srečanj z leti narašča, hkrati pa je opaziti, da se v »mrtvi sezoni« odvijajo le organizirana srečanja klubske ravni (konec sezone, otvoritev sezone, spomladansko kurbljanje, itd.). Ponuja se zato priložnost, da se omenjeno obdobje izkoristi za druženje med vsemi skupinami ljubiteljev starodobnih vozil, hkrati pa ozavešča širšo javnost o ohranjanja tehnične premične dediščine pri nas. Kaj pa je pri boljšega od sproščenega klepeta ob kavi v obliki prireditev cars&coffe?

V Zvezi SVS ponujamo možnost organizacije srečanj S.K.O.K (op. Starodobniški Klepet Ob Kavi) v obdobju pred začetkom starodobniških srečanj in prvenstva Zveze SVS, kot cilj druženja vseh generacije ljubiteljev starodobnih vozil. Vsi lastniki starodobnih vozil lahko v dogodkih SKOK ob pitju dopoldanske kave poklepetajo o vozilih, srečanjih, delijo mnenja in nasvete, občudujejo zloščene karoserije ter načrtujejo nove podvige. Sočasno pa lokalno društvo in Zveza SVS promovirata svojo dejavnost preko deljenja tiskanih materialov (mapa – koledar, Glasilo Zveze SVS, itd.). Pri tem pa ni mišljeno, da lastniki vozil posedajo v lokalu, ampak se družijo ob svojih vozilih (opcija coffe to go ali kava za na pot).

Društvo starodobnih vozil, ki je včlanjeno v Zvezo SVS, se mora prijaviti na razpis dogodkov SKOK Zveze SVS ter bo glede na regijsko pripadnost imelo možnost izvesti dogodek, ki ga bo Zveza SVS finančno podprla pod spodnjimi pogoji:

  • Rezervacija primernega prostora in zagotovitev enega toplega napitka za vsakega udeleženca.
  • Promocija lastnega društva, Zveze SVS in prihajajoče sezone srečanj preko deljenja tiskanih materialov (mapa – koledar, Glasilo Zveze SVS, itd.) in objave dogodka na medmrežju.
  • Financiranje do 200 evrov glede na predložen račun dejanskih stroškov prireditve (račun mora glasiti na: Zveza SVS, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, davčna 39277925).
  • Število vozil omejuje le velikost lokacije izvedbe, vseeno pa je potrebno poskrbeti, da je vozil minimalno 50 (motocikli in avtomobili).
  • Še isti dan je organizator dogodka dolžen posredovati foto material (minimalno 15 kvalitetnih fotografij) o dogodku in kratek prispevek o dogodku koordinatorju spletnih vsebin Zveze SVS.
  • Izobešanje Zastave Zveze SVS in Zastave FIVA (dobite preko UO Zveze SVS).
  • V primeru neupoštevanje katerega izmed zgornjih pogojev, finančna podpora ne bo omogočena.

 

Vsi lastniki starodobnih vozil vljudno vabljeni!