Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne strani www.zveza-svs.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), priporočil GZS, mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje in z zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Ti pogoji predpisujejo pravila v zvezi z uporabo spletnega portala www.zveza-svs.si, ki ga upravlja Zveza SVS, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica (v nadaljevanju tudi ponudnik).

Z uporabo spletne strani www.zveza-svs.si uporabniki izjavljajo, da se strinjajo s splošnimi pogoji ter pristajajo na uporabo te spletne strani v skladu z njimi. Uporabniki se prostovoljno odločijo za uporabo spletne strani.

Uporabnik je osebno odgovoren za varovanje gesel na mestih, kjer obstajajo. Ponudnik ni odgovoren za kakršno koli izgubo podatkov, ki lahko nastane med prenosom podatkov na internetu, saj so storitve lahko prekinjene ali pa pride do dogodkov, ki so zunaj nadzora družbe.

Zveza SVS si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali ukine splošne pogoje poslovanja. Predvideva se, da se uporabniki z uporabo spletne strani www.zveza-svs.si strinjajo s kakršnimi koli spremembami splošnih pogojev spletne strani.  Vsaka sprememba ali izbris splošnih pogojev poslovanja začne veljati takoj, ko je objavljena na spletni strani.

Dostop do spletne strani www.zveza-svs.si je lahko začasno nedostopen, zaradi rednega vzdrževanja ali podobnih razlogov. Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko kadar koli, brez omejitev, spremeni ali ukine poslovanje ali del poslovanja. Poleg tega lahko preneha pošiljati kateri koli del podatkov ali informacij, spremeni ali prekliče kateri koli način prenosa podatkov in hitrost prenosa podatkov, kot tudi vse njihove druge značilnosti.

Vso gradivo na spletni strani www.zveza-svs.si je v lasti Zveze SVS ali pa se uporablja na podlagi dovoljenja imetnika avtorskih pravic. Vsako kopiranje, razpošiljanje, prenos, objavljanje, povezovanje ali drugo spreminjanje teh gradiv brez pisnega soglasja ponudnika je prepovedano. Ponudnik lahko kadar koli prekine poslovno sodelovanje s katerim koli uporabnikom. Ponudnik si pridržuje pravico do trenutne ukinitve katerega koli gesla ali uporabniškega računa uporabnika v primeru vedenja, za katerega ponudnik po lastni oceni ugotovi, da je nesprejemljivo, kot tudi v vsakem primeru nespoštovanja pogojev s strani uporabnika.