Športna komisija

Zveza SVS s svojo Športno komisijo skrbi za izdelavo meril in pogojev za izvajanje prireditev, ki štejejo za vsakoletno prvenstvo Zveze SVS. Komisija vsako leto pripravi koledar prireditev za starodobna in za mladodobna vozila, ki jih organizirajo društva v Zvezi SVS. Konec vsakega tekmovalnega leta organizira svečano podelitev priznanj zmagovalcem posameznih tekmovalnih kategorij. Športna komisija organizira redna izobraževanja za svoje športne komisarje, ki spremljajo izvajanje prireditev.

Merila in pogoji za izvajanje prireditev za starodobna in za mladodobna vozila so podani v »Pravilniku o ocenjevalnih vožnjah za prvenstvo Zveze SVS« (»več – Pravilnik o ocenjevalnih vožnjah za prvenstvo Zveze SVS«).

ŠPORTNA KOMISIJA

Takoj po ustanovitvi Zveze SVS so se pričela društva, včlanjena vanjo, dogovarjati za razpored srečanj in tekmovanj za prvenstvo Zveze SVS. Delovati je začel sistem zbiranja podatkov in obveščanje lastnikov starodobnih vozil o prireditvah. Z rastjo števila včlanjenih društev se je število prireditev večalo. Na začetku smo obvestila pošiljali po pošti, jih med letom spreminjali in dopolnjevali. Vzporedno so potekala tekmovanja, izračuni rezultatov ter na koncu podelitev nagrad za zaslužene rezultate. Športna komisija Zveze SVS je po društvih izšolala sodnike, jim podelila izkaznice športnega funkcionarja in s tem zagotovila resnejše sojenje na tekmovanjih. Delegati so na tekmah nadzirali, svetovali, pomagali in po potrebi reševali tudi spore. Vedno smo dosegli kompromise v pritožbenih rokih. Navedeni podatki kažejo, kako je z leti naraščalo število prireditev. Skupaj v vseh letih približno 1279 meddruštvenih, nekaj tudi mednarodnih prireditev. Društva – člani Zveze SVS imajo letno v programu dela še najmanj eno do tri svoje interne vožnje ali kaj podobnega. Če upoštevamo tudi to, lahko zatrdimo, da je dogajanje v naših društvih izredno pestro in dobro organizirano, saj so vse prireditve skrbno načrtovane in dobro izvedene. Že nekaj let izdajamo koledar prireditev, natisnjen v mapi, ki se je med uporabniki vsesplošno uveljavil kot vir podatkov in plan obiskov prireditev. Vzporedno objavljamo tudi datume sejmov doma in v Evropi. Objave so v našem Glasilu SVS, na spletni strani, za obveščanje pa je

Leto

Št.

prireditev

Leto

Št.

prireditev

Leto

Št.

prireditev

1997

17

2006

40

2015

70

1998

25

2007

40

2016

71

1999

25

2008

39

2017

65

2000

35

2009

43

2018

76

2001

28

2010

50

2019

80

2002

21

2011

51

2020

80*

2003

23

2012

57

2021

79*

2004

29

2013

58

2022

78

2005

30

2014

59

2023

75

* V letih 2020 in 2021 so nekatere prireditve izostale zaradi pandemije COVID

Dodatno pa je voljo tudi dokument za tolmačenje starosti vozila (“Več – Prvenstvo Zveze SVS Pravilnik – TOLMAČENJE STAROSTI VOZILA”