Športna komisija

Zveza SVS s svojo Športno komisijo skrbi za izdelavo meril in pogojev za izvajanje prireditev, ki štejejo za vsakoletno prvenstvo Zveze SVS. Komisija vsako leto pripravi koledar prireditev za starodobna in za mladodobna vozila, ki jih organizirajo društva v Zvezi SVS. Konec vsakega tekmovalnega leta organizira svečano podelitev priznanj zmagovalcem posameznih tekmovalnih kategorij. Športna komisija organizira redna izobraževanja za svoje športne komisarje, ki spremljajo izvajanje prireditev.  (»več – Športna komisija« )

Merila in pogoji za izvajanje prireditev za starodobna in za mladodobna vozila so podani v »Pravilniku o ocenjevalnih vožnjah za prvenstvo Zveze SVS« (»več – Pravilnik o ocenjevalnih vožnjah za prvenstvo Zveze SVS«).