Tehnična komisija

Zveza SVS s svojo Tehnično komisijo skrbi za izdelavo meril in pogojev za razvrščanje vozil  glede na originalnost, ohranjenost in pravilnost restavriranja ter za izdajanje in za urejanje dokumentov, ki jih lastniki starodobnih in mladodobnih vozil potrebujejo za urejanje statusa in redno uporabo svojih vozil. Tehnična komisija organizira redna izobraževanja za svoje tehnične komisarje, ki ocenjujejo vozila. (»več – Ocenjevanje starodobnih vozil«)

Merila in pogoji za starodobna in mladodobna vozila ter načini za pridobitev dokumentov o vozilih so podani v »Pravilniku o evidentiranju in ocenjevanju vozil« (»več – Pravilnik o evidentiranju in ocenjevanju vozil«). Tehnična komisija Zveze SVS izdaja naslednje dokumente:

 • »Poročilo o uvrstitvi vozila v posamezni razred po določilih FIVA«, ki ga lahko pridobijo nečlani in člani Zveze SVS. S tem Poročilom in z »Zapisnikom o oceni starodobnega vozila«, ki ga lastnik pridobi istočasno s Poročilom, bo lastnik lahko urejal status starodobnega vozila ob prvi registraciji vozila ali po uvozu vozila.
 • »Izkaznica Zveze SVS o starodobnem vozilu«, ki jo lahko pridobijo člani društev v Zvezi SVS. S to izkaznico lastnik dokazuje, da ima njegovo vozilo status starodobnega vozila in je lahko deležen nekaterih ugodnosti. Poleg izkaznice lahko lastnik pridobi tudi kovinsko tablico SVS za na vozilo.   
 • »Potrdilo Zveze SVS o mladodobnem vozilu«, ki ga lahko pridobijo člani društev v Zvezi SVS. S tem potrdilom lastnik dokazuje, da ima njegovo vozilo status mladodobnega vozila in je lahko deležen nekaterih ugodnosti.
 • »Izkaznica FIVA za starodobno vozilo – FIVA Identity Card«, ki jo lahko pridobijo nečlani in člani Zveze SVS. Ta izkaznica ima mednarodno veljavo in z njo lastnik dokazuje, da ima njegovo vozilo status starodobnega vozila. Poleg izkaznice lahko lastnik pridobi tudi kovinsko tablico FIVA za na vozilo.
 • »Potrdilo FIVA za mladodobno vozilo – FIVA Youngtimer Registration Card«, ki ga lahko pridobijo nečlani in člani Zveze SVS. To potrdilo ima mednarodno veljavo in z njim lastnik dokazuje, da ima njegovo vozilo status mladodobnega vozila.

 

Kaj je potrebno pripraviti za pridobitev dokumentov

Za pridobitev dokumentov Zveze SVS mora lastnik vozila v celoti izpolniti »Evidenčni list in prijava za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo« (»več – Evidenčni list in prijava za pridobitev izkaznice za starodobno vozilo«)  in ga skupaj z vso zahtevano dokumentacijo o vozilu, ki je navedena v nadaljevanju, oddati v najbližjem društvu Zveze SVS, kjer ga bodo nato tehnični komisarji društva vodili skozi postopek. Poleg Evidenčnega lista je potrebno pripraviti še:

 • Kopijo prometnega dovoljenja starodobnega vozila.
 • Kopijo računa, kupoprodajne pogodbe ali izjave o lastništvu, če vozilo nima prometnega dovoljenja.
 • Kopijo tujega prometnega dovoljenja, pogodbe, prepisa lastništva in računa, za vozila pripeljana iz EU ali od drugod.
 • Kopijo prometnega dovoljenja za sodobno vozilo, ki ga lastnik starodobnika uporablja vsakodnevno in ki glasi na njegovo ime.
 • Tri enake fotografije vozila, kjer je vidna sprednja in bočna, voznikova stran vozila, velikosti 9 x 13 cm.
 • Dokazilo o veljavnem članstvu v društvu v Zvezi SVS (Za Poročilo in Zapisnik, Izkaznico FIVA in potrdilo FIVA, članstvo ni potrebno).
 • Kopijo potrdila o plačani pristojbini za izdajo zahtevanega dokumenta.