Na skupnem sestanku UO Zveze SVS s predstavniki sedmih pomurskih društev, ki je bil v petek, 15.09. v beltinskem gradu, smo se dogovorili o nadaljnjih aktivnostih naše krovne starodobniške organizacije. Ni naključje, da smo se sestali na omenjeni lokaciji, saj je gostitelj – Klub ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurja, ki mu predseduje Ivan Zadravec, letos praznoval 20 let uspešnega dela. Ob tem jubileju so izdali tudi Zbornik. Društvo ima v zadnjem obdobju sedež ravno v Beltincih, v osrčju enega od centrov povojne agrarne reforme, kjer je bilo kmetijstvo in z njim razvoj pripadajoče mehanizacije paradni konj. Ravno člani omenjenega društva na čelu s predsednikom pa so zaslužni, da se ohranjajo stara kmečka opravila in pridelava hrane s pomočjo poljskih orodij in kmetijske mehanizacije. Ob tej priložnosti je predsednik Zveze SVS, Leon Vrtovec, predal posebno priznanje omenjenemu društvu ob njegovem jubileju ter članom zaželel še naprej uspešno in plodno delovanje.