V prilogi dodajamo pravilnik za srečanje v Posočju dne 8.10.2023. Verjamemo, da se bomo imeli krasno!