O zvezi SVS

 • Zveza slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil, krajše Zveza SVS, je združenje 46. društev ljubiteljev starodobnih cestnih vozil iz vse Slovenije.
 • Zveza SVS je bila ustanovljena 19.09.1997.
 • Je članica mednarodne organizacije FIVA od 23.10.2000 dalje, ima naziv ANF – Authorite Nationale FIVA in je edina pooblaščena predstavnica FIVA za Slovenijo. V dveh komisijah FIVA sodeluje s svojim predstavnikom.
 • Izdaja Izkaznice Zveze SVS o starodobnem vozilu in Potrdila Zveze SVS o mladodobnem vozilu.
 • Izdaja Poročila in Zapisnike za pridobitev statusa starodobnega vozila v Sloveniji in za vozila pripeljana iz uvoza.
 • Izdaja mednarodno veljavne izkaznice FIVA Identity Card za starodobna vozila in FIVA Youngtimer Ragistration Card za mladodobna vozila.
 • Ureja in objavlja koledar prireditev za starodobna in mladodobna vozila.
 • Organizira različne prireditve, sejme in razstave za starodobna vozila.
 • Organizira prvenstvo v tekmovanju za starodobna vozila.
 • Prireja izobraževanja za tehnične komisarje, pregledovalce vozil in za športne funkcionarje na prireditvah s starodobnimi vozili.
 • Prireja izobraževanja o starodobništvu za mlade in za začetnike.
 • Izdaja glasilo Zveze SVS za svoje člane.
 • Zastopa interese lastnikov starodobnih vozil pri državnih ustanovah in zavarovalnicah.
 • Je članica Društva restavraterjev Slovenije.
 • »Več – Ustanavljanje Zveze SVS«
Ustanovna skupščina 1997 - Vransko