Obvestila

RAZSTAVA STARODOBNIH VOZIL AVTO MOTO KLASIKA

Razstava starodobnih vozil AVTO MOTO KLASIKA bo potekala od petka 21. aprila do nedelje 23. aprila 2017 na sejmišču v GORNJI RADGONI.

Vabljena vsa društva kot razstavljavci, prodajalci s svojo opremo in obiskovalci.

Več na povezavi >link<

SKUPŠČINA ZVEZE SVS

V petek, 10. 03.2017, je potekala redna skupščina članov društev včlanjenih v Zvezo SVS. Tokratna skupščina je bila tudi volilna. V prijetnem okolju gostilne Strah na Škofljici se je zbralo preko 70 predstavnikov društev in gostov. Po pozdravu predsednika vseh prisotnih je sledila predstavitev letnih poročil predsednika, blagajnika, komisij in odborov ter razprava. Dosedanje vodstvo Zveze SVS je po sprejemu vseh poročil dobilo razrešnico.

Predsednik je nato pojasnil način in vzroke predlaganja kandidatov za člane vodstva Zveze SVS in jih predstavil ter pri tem poudaril, da je bila želja vodstva, da se le-to pomladi. Predstavniki društev so z glasovanjem potrdili predlagane kandidate za vodstvo Zveze SVS. Novi/stari predsednik je ponovno Janko Uratnik, podpredsednik Vlado Perkič, predsednik nadzornega odbora Ivo Sovinšek in predsednik častnega razsodišča Drago Pavlič. Prav tako so bili z glasovanjem potrjeni ostali kandidati za člane upravnega odbora, nadzornega odbora, častnega razsodišča in komisij.

Predsednik je v nadaljevanju predstavil načrt dela za letošnje leto, še posebej nekaj pomembnih aktivnosti. Po razpravi in točki razno je sledila okusna večerja.

FIA RALLY SPORTING & SAFETY SEMINAR 2017, LJUBLJANA, 28.01.2017

FIA organizira vsako leto seminar za svoje tekmovalne komisarje (scrutineers) v drugi državi.

Letos je naloge organizatorja prevzela Zveza za avtošport Slovenije – AŠ2005, članica FIA in ASN – predstavnik FIA za Slovenijo.

ZVEZA SVS, FIVA ANF za Slovenijo, in AŠ2005 sta v 2012 podpisali dogovor o skupnih interesih in sodelovanju na področju uporabe in prireditev s starodobnimi vozili.

Predstavniki Zveze SVS so se tako udeležili tega seminarja FIA.

Približno 140 udeležencev iz različnih držav je poslušalo predavanja z naslednjimi vsebinami:

  • 2017 Sporting Regulations – Športna pravila, novosti,
  • Vprašanja varnosti (Rally, zdravniške zahteve, varnost gledalcev, varnostni sledilni sistem),
  • Tehnično pregledovanje & Preverjanje varnostne opreme,
  • CoC/Stewards, testni in pritožbeni postopki,
  • Delavnica kako narediti varnostni načrt,
  • Reševanje – izvlečenje voznika,
  • Q&A,
  • ERT srečanje,
  • Večerja z degustacijo slovenskih vin.

Predstavljena ja bila knjižica »2017 FIA Regional Rally Sporting Regulations« in ključek USB s predstavitvami in video posnetki.

Nekatere predstavitve in predlogi so zanesljivo zanimivi tudi za naše prireditelje tekmovanj s starodobnimi vozili, predvsem tipa Regularity.

ZVEZA SVS, FIVA ANF

Janko Uratnik

SODELOVANJE AŠ2005, FIA ASN IN ZVEZE SVS, FIVA ANF

ZVEZA SVS, FIVA ANF za Slovenijo, in AŠ2005, Zveza za avto šport Slovenije, FIA ASN za Slovenijo, sta leta 2012 podpisali dogovor o sodelovanju pri uveljavljanju skupnih interesov in o sodelovanju na področju uporabe in prireditev s starodobnimi vozili. To sodelovanje poteka dobro in uspešno v obliki rednih sestankov predstavnikov obeh zvez in tudi v obliki povečanega zanimanja voznikov starodobnih vozil za sodelovanje na organiziranih tekmovanjih s svojimi starodobniki.

Na zadnjem sestanku, ki je bil v Ljubljani dne 27.1.2017, so sodelovali najvišji predstavniki obeh zvez: g. Dagmar Šuster, direktor AŠ2005, g. Viktor Levec, podpredsednik AŠ2005, g. Janez Flerin, predsednik tehnične komisije AŠ2005, g. Janko Uratnik, predsednik Zveze SVS in g. Andrej Vidmar, predstavnik tekmovalne ekipe Zveze SVS na prireditvah AŠ2005.

Udeleženci sestanka so pregledali do sedaj opravljeno delo in izrazili zadovoljstvo nad stanjem in doseženimi uspehi in hkrati opozorili na področja, kjer lahko skupaj še izboljšamo delovanje in sodelovanje. To so predvsem naslednja področja: restavriranje in priprava starodobnih vozil za sodelovanje na HTP tekmah, možnosti uporabe dirkališča Gaj za starodobniške prireditve, pridobivanje novih voznikov za sodelovanje na »race« prireditvah, promocijski nastopi starodobnikov na GHD prireditvah in profesionalnih dirkačev na starodobniških prireditvah.

Možnosti za razširitev sodelovanja je torej še kar nekaj in vsi smo se strinjali, da je le-to v obojestransko korist in zanimivo za naše člane.

ZVEZA SVS, FIVA ANF

Janko Uratnik

PONOVNO O VELJAVNOSTI IN DATUMU USTANOVITVE ZVEZE SVS

V decembrski številki glasila Svamz Avto Motor Classic je bil ponovno objavljen članek s komentarji glede veljavnosti in datuma ustanovitve Zveze SVS dne 19.09.1997.

Tudi na ta članek je Zveza SVS pridobila pravno mnenje, ki ga prilagamo v nadaljevanju.

V mnenju je jasno navedeno, da Zveza SVS deluje brez prekinitev od svoje ustanovitve dne 19.9.1997 dalje.

Pravno mnenje je v naslednji povezavi: